HET PLAN


Iedere bijeenkomst, die in een openbare en goed toegankelijke ruimte in de gemeente Ede dan wel in de openlucht (de Edese natuur) wordt gehouden, zal een eigen thema kennen. Voorbeelden van thema’s:

  • Diverse culturen en geloven in Ede
  • Opgegroeid in/tussen twee culturen
  • Opvoeden in Nederland
  • Wie zorgt er voor mij als ik ziek of oud ben?
  • Wat doe jij en wat doe ik graag overdag?
  • Iedereen is anders. Mooi toch?
  • Wie zijn mijn buren eigenlijk?
  • Wat is er aan natuur en cultuur te ontdekken in (de omgeving van) Ede?
  • Wat eet jij en wat eet ik graag? Samen koken en samen eten.

 

De bijeenkomsten, die soms overdag en soms ’s vonds zullen worden gehouden, worden begeleid door vrijwilligers die door Kommerbij worden geselecteerd en van de juiste “bagage” worden voorzien. Waar mogelijk of nodig worden deskundigen / sprekers van buiten Ede en/of van andere organisaties/verenigingen uit Ede ingezet om de thema’s goed te kunnen realiseren. Te denken valt daarbij aan deskundigen op het gebied van (verpleeg-)zorg, religie, cultuur en natuur of aan vakmensen die kook- en eetbijeenkomsten en de tochten door de gemeente Ede en de Edese natuur kunnen vormgeven en uitvoeren.

Hoe leef jij? Hoe leef ik? 


De Stichting Kommerbij uit Ede bekommert zich om bewoners van de gemeente Ede die de aansluiting aan de Edese maatschappij van dit moment dreigen te verliezen. Kommerbij helpt mensen hun afstand tot de arbeidsmarkt en tot hun eigen sociale omgeving te verkleinen.

 

Een van de projecten die Kommerbij die is gestart is het (weer) betrekken van oudere, inmiddels gepensioneerde, Edenaren van Westerse èn niet-Westerse afkomst bij hun directe sociale omgeving. Na een lang dienstverband in een of meer Edese bedrijven zitten deze bewoners voornamelijk thuis in een sociale omgeving die nog steeds niet of niet meer de hunne is. Daar is via het project “Hoe leef jij, hoe leef ik?” mogelijk wat aan te doen.


Wat houdt het project in? Kommerbij nodigt een aantal (circa 15) vertegenwoordigers van de doelgroep uit om deel te nemen. Te denken valt daar bij aan circa 7 of 8 personen met een meer  Westerse achtergrond (Nederland, Spanje, etc.) en circa 7 of 8 personen met een meer niet-Westerse achtergrond (Marokko, Turkije, etc.)

 


Voor deze groep worden, verspreid over twee jaar, een aantal bijeenkomsten (circa 22) georganiseerd waarbij elkaar leren kennen en waarderen, samen activiteiten ondernemen, samen nieuwe dingen beleven en verbinding centraal staan.

 

Wat kunnen mogelijk de effecten zijn van een geslaagd project? Natuurlijk allereerst meer begrip voor elkaar en meer participatie in de Edese samenleving. Maar wellicht daardoor ook een betere fysieke en psychische gezondheid en mogelijk een ander (positiever) beeld van de (mogelijkheden binnen de) Edese samenleving. En dat is dan weer van groot belang voor hoe zij zich over de Edese samenleving en hun mede-Edenaren uiten naar hun kinderen, kleinkinderen en hun directe sociale omgeving. Op weg naar meer broederschap en onderling vertrouwen.

STAP-VOOR-STAP PLANNING

Themabijeenkomsten

In de thema-bijeenkomsten die gemiddeld twee uur zullen duren en die bijvoorkeur in telkens wisselende locaties binnen de gemeente Ede worden gehouden, worden telkens één van de genoemde thema’s centraal gesteld en uitgewerkt. Waar nodig worden één of meer deskundigen uitgenodigd om te thema’s inhoudelijk of procesmatig vorm te geven. We plannen in dit project in totaal 14 themabijeenkomsten.


Seizoensbijeenkomsten

In een seizoensbijeenkomst worden, behalve de deelnemers, ook personen uit hun directe omgeving (partners, kinderen, kleinkinderen, etc) uitgenodigd om hen nader kennis te laten maken met de groep en met de thema’s die tot dan toe zijn behandeld. Een seizoensbijeenkomst kan worden gezien als de feestelijke afsluiting van een aantal thema’s en een opening naar volgende thema’s. We plannen in dit project vier seizoensbijeenkomsten.


Kook- en eetbijeenkomsten

In een locatie met kook- en eet-faciliteit zal een deel van de groep voor alle deelnemers en de meest betrokken vrijwilligers een maaltijd verzorgen die bekend en geliefd is in de eigen cultuur. We plannen in totaal vier kookbijeenkomsten.

PARTNERS

Dit project zou enkel kunnen bestaan door het aangaan van partnerships, Hoe leef jij - Hoe leef ik? wordt mede mogelijk gemaakt door onze samenwerking met de volgende partners: